Търсене на свободни апартаменти за продажба
Свържете се с нас

Фирмата „Виктори Ко“ ЕООО е създадена през 2007, като фирма за строителство на жилищни сгради, хотелски комплекси, инфрастурктурни обекти и магазини. Дори и млада, фирмата вече се доказа като надежден и верен партньор, като всеки път изпълнява работата си качествено и добросъвестно. „Виктори Ко“ ЕООД извърва всички видове СМР в минимални срокове и с най-високо качество. Целта на „Виктори Ко“ ЕООД е качествено извършване на поръчките. Идеите й се проектират в най-кратки срокове, с висока точност, голяма доза въображение, страхотна естетика и оригиналност. Фирмата работи основно с български материали или чужди, отговарящи на стандартите на Европейския Съюз, извършва всички видове СМР в най-кратки срокове и с най-добро качество.