приморско

Факторът Украйна и дистанционната работа

Още пандемията от COVID-19 през последните години се оказа благоприятна за ваканционните имоти. Търсенето на жилища извън големите градове нарасна още в началото и, като тенденцията продължава и се задържа тъй като много хора с дигитални професии продължиха да работят дистанционно. Много от тях се приспособиха към този режим и предпочитат закупуване на ваканционни имоти […]

Имотен пазар в Приморско

Закупуването на имот на българското Черноморие по време на инфлация може да се окаже много добра инвестиция. И ето защо: Стойността на Имотите Расте: В период на инфлация парите губят своята стойност с течение на времето при натрупване на сложна лихва. На кратко инфлацията обявена по телевизията от БНБ примерно 12% е вече натрупана от […]

Към началото